,, Budi aktivan gradjanin protiv korupcije”

/, Borba protiv korupcije, Vijesti/,, Budi aktivan gradjanin protiv korupcije”

,, Budi aktivan gradjanin protiv korupcije”

Euromost, započeo projekat ,, Budi aktivan gradjanin protiv korupcije”
Kako je i predvidjeno projektom koji je odobren kroz Javni konkurs opštine Bijelo Polje o dodjeli
finasijskih sredstava za finansiranje projekata u oblasti borbe protiv korupcije na lokalnom nivou za
2019, a nakon pripremne faze, nevladina organizacija Euromost je nastavila sa radom, kancelarije za
borbu protiv korupcije,koja će biti na usluzi građanima svakog radnog dana od 8 do 16h.
Ona se nalazi u ulici treće sandžačke bb. na drugom spratu.
Građani će moći da se obrate kancelariji i putem mobilnog telefona,koji će biti objavljen na portalu,
koji je u izradi www.budiaktivanprotivkorupcije.me, kao i anonimno putem internet aplikacije.
Kancelarija će pružati osnovne savjete građanima, kako da ostvare svoje pravo, na pristup
informacijama, kao i druga prava koja mogu ostvariti na lokalnom i državnom nivou.
Takodje će primati sve zahtjeve gradjanina, koji se tiču lokalane uprave, koji će biti na odgovarajući
način usmjerene prema nadležnim organima.
Zahtjevi koji se tiču lokalane uprave, biće usmjerene prema predsjedniku opštine, glavnom
administrator i rukovodiocu tog organa, kao i drugim nadležnim službama.
Od svih organa i institucija zatraži će se povratna informacija o preduzetim aktivnostima u konkretnim
slučajevima i ta informacija će biti dostavljena korisnicima.
Aktivnosti kroz nastavak rada kancelarije, će se kroz predloženi projekat proširiti i na prevenciju
korupcije na lokalnom nivou, iz tog razloga su planirane i aktivnosti u sklopu kancelarije, kroz
održavanje radionica.

2020-07-21T12:28:00+00:00 22 Oktobra, 2019|Aktivnosti, Borba protiv korupcije, Vijesti|Komentari isključeni za ,, Budi aktivan gradjanin protiv korupcije”