,,Budi i ti vršnjački edukator pomogni svom vršnjaku”

/, Borba protiv droge i svih oblika zavisnosti, Vijesti/,,Budi i ti vršnjački edukator pomogni svom vršnjaku”

,,Budi i ti vršnjački edukator pomogni svom vršnjaku”

Nevladina organizacija Euromost je danas u Plavu organizovala debatu na temu,,Budi i ti vršnjački edukator pomogni svom vršnjaku””, u kojoj su učestvovali mladi iz Plava, Gusinja i Bijelog Polja.Mladi su na debatu govorili i iznosili svoja mišljenja na ovu temu i o prevenciji narkomanije kod mladih, gdje su nakon debate i ručka nastavili zajedničko druženje.Debata se organizuje kroz projekat,,Vršnjacki edukatori kroz prevenciju narkomanije kod mladih”, koji je podržan kroz raspodjelu sredstava za NVO od Ministarstva zdravlja.Mladi iz Bijelog Polja koji su prošli u predhodnoj godini radionice za vršnjačkog edukatora, su govorili mladima iz Plava i Gusinja, o značaju vršnjačke edukacije kod mladih i načinima, kako sami mogu da se uključe kroz prevenciju narkomanije kod mladih.Ova debata je druga po redu radionica, koju prolaze mladi iz Plava i Gusinja uz podršku svoga mentora profesorice biologijje Eldane Canović i nakon što prodju sve predvidjene radionice, dobit će sertifikate za vršnjačkog edukatora, kroz prevenciju narkomanije kod mladih.Mladi iz Plava i Gusinja su pokazali i svoje znanje koje su stekli kroz rad sa svojom profesoricom Eladanom Canović na ovu temu, gdje su iskazali zadovoljstvo ovakvim aktivnostima i da se po prvi put organizuje da mladi izmedju sebe govore o ovoj pojavi i kako da se zajedno izbore protiv narkomanije i kako da sami kao vršnjački edukatori pomognu njihovim vršanjacima.Jedan od učesnika na debati maturant iz Plava Željko Bolević je kazao, da je i bavljenjem sportom predstavlja jedan dobar način prevencija narkomanije kod mladih i da veliki broj njihovih vršnjaka ima previše slobodnog vremena i da to slobodno vrijeme može iskoristiti bavljenjem sportom, dok je Tomović Dijana učenica četvrte godine Gimnazije u Plavu, kazala da bi trebalo što više organizovati ovakve debate na ovu temu i da se prevenciom narkomanije kod mladih može baviti i kroz prezentacije i fotografije kroz koje bi se prikazalo, šta sve psihoaktivne supstance mogu da urade mladim ljudima.Mladi učesnici na debati su jednoglasni u svom izlaganju, da je stepen narkomanije kod mladih u porastu i da se moraju preuzimati načini suzbijanja pored prevencije narkomanije.Mlade je pozdravio i predsjednik opštine Plav, gosp.Mirsad Barjaktarević, koji je pohvalio mlade iz Plava, Gusinja i Bijelog Polja, zbog njihovog ukljucivanja u borbi protiv narkomanije i kako je kazao, da mu je drago sto je Plav domaćin okupljanja mladih sa sjevera Crne Gore.

2020-07-23T10:53:22+00:00 2 Februara, 2020|Aktivnosti, Borba protiv droge i svih oblika zavisnosti, Vijesti|Komentari isključeni za ,,Budi i ti vršnjački edukator pomogni svom vršnjaku”