Euromost organizovao tribinu

Euromost organizovao tribinu

Na tribini odžanoj u Sali Skupštine Opštine Bijelo Polje u organizaciji NVO „ Euro most“ svi učesnici jednoglasni, saradnjom lokalne uprave, nvo i građana podići nivo svijesti o značaju transparetnosti rada lokalne uprave, vidljivosti procedura i dostupnosti istih građanima.

Moderator tribine sa veoma važnom temom je bio predsjednik Nvo „ Euromost „ Almer Mekić. Koji je istao značaj saradnje ovih činilaca na popravljanju ukupno ambijenta življenja u društvu bez korupcije i nepravilnosti u radu onih koji rade u lokalnoj upravi i javnim institucijama. Istakao da je imao dobru saradnju, i otvorenost lokalnog tima u realizaciji niza aktivnosti kojima se očigledno podigao nivo svijesti i javnosti u radu organa i službenika u lokalnoj upravi.

Na samo početku glavna administratorka Opštine Bijelo Polje Marina Petrić uvela je učesnike tribine u istorijat procesa, saradnje izmedju opština, konsultacije sa Vladom Crne Gore, Nvo i drugim institucijama od značaja u procesu borbe protiv korupcije na lokalnom nivou i  donošenja lokalnog plana, kao najznačajnijeg dokumenta koji definiše i tretira korake i aktivnosti u prevenciji mogućih oblika korupcije.

Saida Čikić sekretarka za lokalnu upravu, predstavila plan i izrazila zadovoljstvo da se isti realizuje po planiranoj dinamici i da je samo 7 od 23 opštine  koji su usvojile plan i imenovale tim, Opština Bijelo Polje je jedna od tih. Tim koji formira Predsjednik Opštine je multisektorski i zastupljeni su ljudi iz razlitih segmenata društva koji su na posvećen način radili na pripremi kao i na realizaciji plana. Od važnijih realizovanih aktivnosti  za predhodni dvogodišnji period, dostupni su besplatni brojevi gradjana za prijavu nepravilnosti  u radu svih organa, javnih službi i  službenika. Takodje istrukcije o načinu prijave korupcije isti su istaknuti na sajtu. Imamo uspostavljenu knjigu prijava za prijavu nepravilnosti u radu službenika, kutiju za žalbe i sve istaknuto na vidnom mjestu u holu Opštine.

Član tima za borbu protiv korupcije Mijomir Vojinović, ukratko je napravi retospektivu radjenog i realizaovanog i istakao:“ da je na lokalnom nivou uradjeno sve sta je traženo sa državnog nivoa. Da je uradjena dokumentacija, sklopljeni timovi, realizovano niz aktivnosti i za to služimo kao primjer. Nedostaju prijavljeni slučajevi korupcije i to je malo po Vojinoviću zbunjujuće, jer gradjeni intezivno ponavljaju da ima korupcije ali nikako da i takav primjer i prijavu vidimo“.

Odbornica Bojana Furtula se više bazirala u svom izlaganju na djelovanje institucija u cilju prevencije, suzbijanju i indetifikovanju korupcije i rezultati tih procesa toj jeste kaznjavanje tih pojava i počinioca. Smatrajući da se problem korupcije mora rješavati na državnom nivou ako tako ne uradimo stvari šta očekivati na lokalnom nivou.

Zdravko Janjušević, član tima je istakao da je osnovna prepostavka da moramo sve uraditi, i kvalitetno pripremiti teren da do korupcije ne dodje. Tim pomažemo i rukovodiocima u lokalnoj upravi da u zdravijem i uredjenijem ambijentu rade, sa jasnom svijesti i kod njih i zapošljenih o štetnosti korupcije i njenim posledicama.

Tribina je donijela jasan rezultat, otvoren dijalog na veoma važnu društvenu pojavu, o načinima borbe i prevencije. O rezultatima borbe i slučajevima koji su procesuirani. Oština Bijelo Polje ima jasna stav da korupcija nije prihvatljiva u radu lokalnih rukovidilaca i službenika. Da je otvorena za gradjane da na svaki vid mogu imati uvid i mogu svaku nepravilnosti projaviti. Da svakodnevno se radi na jačanju transparetnosti i na jačanju kapaciteta lokalne uprave kao javnog servisa građana. Opština Bijelo Polje poziva građane da učestvuju u svim procesima i donošenjima odluka.

2019-02-22T19:58:00+00:00 22 Februara, 2019|Aktivnosti, Borba protiv korupcije, Borba protiv korupcije, Foto|Komentari isključeni za Euromost organizovao tribinu