,,Stop korupciji na lokalnom nivou”

/, Aktivnosti, Borba protiv korupcije/,,Stop korupciji na lokalnom nivou”

,,Stop korupciji na lokalnom nivou”

Nevladina organizacija ,,Euromost” je kroz nastavak rada kancelarije za borbu protiv korupcije počeo realizaciju prve aktivnosti kroz projekat,,Stop korupciji na lokalnom nivou”.

Sredstva u visini od 6000 eura za ovaj projekat je odobrila Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata u oblasti borbe protiv korupcije na lokalnom nivou kroz Javni konkurs za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata u oblasti borbe protiv korupcije na lokalnom nivou.

Kancelarija za borbu protiv korupcije, biće na usluzi građanima svakog radnog dana od 8 do 16h. Građani će i putem telefona moći da kontaktiraju predstavnika organizacije, koji će biti zadužen za informisanje građana i primanje zahtjeva. Kancelarija će pružati osnovne savjete građanima kako da ostvare svoje pravo na pristup informacijama, kao i druga prava koja mogu ostvariti na lokalnom i državnom nivou. Svi zahtjevi koji se tiču lokalne uprave, bez obzira da li su anonimne ili ne, biće na odgovarajući način usmjerene prema nadležnim organima. Zahtjevi koji se tiču loklane uprave biće usmjerene prema predsjedniku opštine, glavnom administrator i rukovodiocu tog organa, kao i drugim nadležnim službama. Od svih organa i institucija zatraži će se povratna informacija o preduzetim aktivnostima u konkretnim slučajevima i ta informacija će biti dostavljena korisnicima.

Ova aktivnost će doprinijeti održivosti organizacionih kapaciteta lokanih organizacija civilnog društva u pružanju usluga, unaprijedit  će kvalitet usluga koje pružaju lokalne organizacije civilnog društva u oblasti borbe protiv korupcije, unaprijedit će saradnju NVO koje deluju u oblast borbe protiv korupcije, sa organima i službama u lokalnoj upravi opštine Bijelo Polje, kao i sa gradjanima Bijelog Polja, povećat će se povjerenje izmedju gradjana i organa lokalne uprave opštine Bijelo Polje.

Ova aktivnost će trajati 10 mjeseci i realizovat će se u prostorijama organizacije, koje se nalazi u ulici treće sandžačke bb.  Prostor je osposobljen za realizaciju ove aktivnosti.

Koordinator projekta  i asitent, će biti zaduženi za prijem prijava i komunikaciju sa korisnicima.

Asistent na projektu će biti zadužen i za obradu dokumentacije i dostavljanje nadležnim organima i institucijama.

Pozivamo sve gradjane da se obrate našoj kancelariji, za svaki problem na koji budu naišli u lokalnim institucijama i organima lokalne uprave.

Projekat:,,Stop korupciji na lokalnom nivou”

Projekat stop korupciji na lokalnom nivou

2018-08-24T22:16:45+00:00 13 Avgusta, 2018|2018, Aktivnosti, Borba protiv korupcije|Komentari isključeni za ,,Stop korupciji na lokalnom nivou”