Euromost“ sproveo istraživanje lokalnog javnog mnjenja

/, Aktivnosti, Bilteni, Borba protiv korupcije, Borba protiv korupcije, Foto, Galerija, Vijesti/Euromost“ sproveo istraživanje lokalnog javnog mnjenja

Euromost“ sproveo istraživanje lokalnog javnog mnjenja

Nevladina organizacija,,Euromost“ je sprovela istraživanje lokalnog javnog mnjenja o radu opštinske administracije u Bijelom Polju.

Ankentiranje javnog mnjenja sprovedeno je na terenu u periodu od 20.10.2018 do 10.11.2018. godine, u  različitim sredinama, sedam gradskih i  prigradskih naselja i to: Nedakuse, Pruška, Rasovo, Nikoljac, Rakonje, Gubavač, Z.Livade. Kroz ankentni upitnik 580 gradjana Bijelog Polja su, od 1 do 5 ocenjivali rad 11. organa lokalne uprave Opštine Bijelo Polje. Anketiranje na terenu  je realizovano sa obučenim anketarima i anketa je pružala potpunu anonimnost za zainteresovane građane Bijelo Polje.

Kroz ankentiranje, svi učesnici su upoznati od strane ankentara i koje su nadležnosti svih predstavljenih organa lokalne uprave, a što će doprinijeti i boljem informisanju gradjana u ostvarivanju svojih prava na lokalnom nivou.

Ova anketa ima za cilj da pomogne i unapređenju dijaloga zainteresovanih aktera na lokalnom nivou.

Ovaj projekat predstavlja nastavak višegodišnjih aktivnosti i napora naše organizacije, koje imaju za cilj promovisanje koncepta dobrog lokalnog upravljanja.

Ovo je prvo istraživanje neke Opštine u Crnu Goru, gdje su njeni gradjani ocenjivali rad organa te lokalne uprave.

Rezultati istraživanja su pokazali da su gradjani Bijelog Polja najviše zadovoljni sa radom Sekretarijata za uredjenje prostora, koji je ocijenjen sa 3.24, zatim komunalnom policiom koja je ocijenjena sa 3.22, direkcija za izgradnju i investicije 3.12 i uprava javnih prihoda koja je ocijenjena sa 3.11.

Organ koji je dobio najmanju ocjenu kod gradjana Bijelog Polja je, Sekretarijat za preduzetništvo i ekonomski razvoj, koji je ocijenjen od strane gradjana sa 2.82. Šest organa lokalne uprave Opštine Bijelo Polje je ocijenjeno iznad 3, dok je ostalih pet ocijenjeno ispod ove ocjene.

Rezlutati ankete će biti dostavljeni i svim rukovodiocima organa loakalne uprave, koji su ocenjivani kod gradjana.

Nakon sprovedene aktivnosti unaprijedit će se i rad svih organa, povećat će se stepen odgovornosti u radu, takodje, će se povećat i stepen povjerenja gradjana prema tim organima.

Istraživanje je realizovano u sklopu projekta,,Stop korupciji na lokalnom nivou”, za koji su sredstva odobrena od strane opštinske komisije, za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata u oblasti borbe protiv korupcije na lokalnom nivou.

U prilogu rezultati ankete

Rezultati ankete pdf

 

 

2018-12-01T16:32:46+00:00 26 Novembra, 2018|2018, Aktivnosti, Bilteni, Borba protiv korupcije, Borba protiv korupcije, Foto, Galerija, Vijesti|Komentari isključeni za Euromost“ sproveo istraživanje lokalnog javnog mnjenja