Euromost započeo anketiranje gradjana

/, Borba protiv korupcije, Borba protiv korupcije, Vijesti/Euromost započeo anketiranje gradjana

Euromost započeo anketiranje gradjana

U okviru realizacije projekta ,,Stop korupciji na lokalnom nivou“, koji je odobren od opštinske komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata u oblasti borbe protiv korupcije, na lokalnom nivou Opštine Bijelo Polje, a  koji sprovodi Nevladina organizacija ,,Euromost“,  započeto je anketiranje gradjana Bijelog Polja. Anketiranje je anonimno i vršit će se u periodu od 20.10.2018 do 10.11.2018. godine u sedam gradskih i prigradskih naselja.

Anketirat će se 580 gradjana različitog doba starosti.

Na anketnom upitniku su navedena imena svih organa i službi lokalne uprave Opštine Bijelo Polje, čije usluge koriste gradjani Bijelog Polja, koji će kroz ankentni upitnik ocenjivati rad pomenutih organa i službi od 1 – 5.

Ankentari su prošli obuku i  bit će na usluzi građanima, tokom ispunjavanja ankete na terenu.

Anketari će prije svakog ankentiranja, gradjaninu objasniti koje su nadležnosti svakog organa koji će se ocjenjivati.

Ankentari  će im podijeliti i info- brošuru o mehanizmima borbe protiv korupcije na lokalnom nivou, koje su uradjene u sklopu projekta.

Anketa će  doprinijeti i implementaciji Lokalnog akcionog plana za borbu protiv korupcije.

Cilj ankete je, da se putem istraživanja javnog mnjenja lokalne društvene zajednice, sazna stepen zadovoljstva  korisnika usluga građana Bijelog Polja, a sve u cilju poboljšanja  kvaliteta uslova života, kao izraz težnje ka uspešnoj lokalnoj zajednici i preuzimanja odgovornosti svih organa lokalne uprave u svom radu.

Nakon završene ankete, uradit ćemo analizu koju ćemo prezentovati  javnosti, na pres konferenciji koju ćemo organizovati zajedno sa administratorom opštine Bijelo Polje i predstavnikom opštinskog tima za praćenje i realizaciju lokalnog akcionog plana za borbu protiv korupcije, na kojoj ćemo obavijesti javnost i o rezlutatima ankete.

Rezlutati ankete će biti dostavljeni i svim rukovodiocima organa i službi, koji su bili na ocenjivanje kod gradjana.

Nakon sprovedene aktivnosti unaprijedit će se i rad svih organa i službi.

Opština Bijelo Polje je i jedina opština na sjeveru Crne Gore koja finansira projekte u oblasti borbe protiv korupcije.

Pozivamo i ostale lokalne uprave opština na sjeveru Crne Gore, da slijede primjer opštine Bijelo Polje i uključe se u borbi protiv korupcije na lokalnom nivou, da sprovode realizaciju lokalnih akcionih planova u ovoj oblasti, da organi i službe u tim opštinama počnu  da preuzimaju odgovornost u njihovom rada i većoj transparentnosti trošenja sredstava gradjana.

Na kraju pozivamo gradjane  da uzmu učešće u ovom istraživačkom postupku.

2018-10-22T11:58:31+00:00 22 Oktobra, 2018|Aktivnosti, Borba protiv korupcije, Borba protiv korupcije, Vijesti|Komentari isključeni za Euromost započeo anketiranje gradjana