,,Identifikacija, registracija i evidencija divljih deponija na obalama Lima od Plava do Bijelog Polja“

///,,Identifikacija, registracija i evidencija divljih deponija na obalama Lima od Plava do Bijelog Polja“

,,Identifikacija, registracija i evidencija divljih deponija na obalama Lima od Plava do Bijelog Polja“

NVO,,Euromost“ je u Hotelu,,Franca“ održala press konferenciju povodom realizacije projekta ,,Identifikacija, registracija i evidencija divljih deponija na obalama Lima od Plava do Bijelog Polja“ koji je odobren od strane Komisije za raspodjelu sredstava programima NVO Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.
Projekat je usmjeren na identifikaciji, registraciji i evidenciji divljih deponija na obalama Lima, od Plava do Bijelog Polja.
Projekat je nastavak projekta preko kojeg je NVO,,Euromost” 2019.godine uz podršku Ministarstva poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede evidentirali svaku deponiju na obalama Lima na području Opstine Bijelo Polje.
Ove godine ćemo sa našom opremom i uz podršku istog Ministarstva, sve deponije evidentirali od Plava – Andrijevice-Berana do granice sa Bijelim Poljem i stvorit ćemo uslove da se može krenuti sa uklanjanjem svih tih divljih deponija.
2023-01-16T20:03:09+00:00 16 Januara, 2023|Očuvanje životne sredine|Komentari isključeni za ,,Identifikacija, registracija i evidencija divljih deponija na obalama Lima od Plava do Bijelog Polja“