Mladi sa sjevera zajedno protiv narkomanije

Mladi sa sjevera zajedno protiv narkomanije

Nevladina organizacija,,Euromost“ je  nakon Rožaja, nastavila u Gusinju sa realizaciom projekta ,,Mladi sa sjevera zajedno protiv narkomanije“, gdje su u hotel,,Rosi” u Gusinje za mlade iz Plava i Gusinja, organizovali predavanje na temu,,Prevencija narkomanije kod mladih“.Sredstva za ovaj projekat su odobrena od strane Ministarstva zdravlja, a kroz konkurs koji je ovo ministarstvo raspisalo za programe usmjerene na prevenciju zloupotrebe droga.

Predavanje je realizovala profesorica biologije Eldana Camović.

Ona je kazala da upotreba droga, odnosno zavisnost o drogama je  jedan od velikih socijalno zdrastvenih problema današnje civilizacije. Ovaj problem je usko povezan sa drugim društvenim problemima kao što su: siromaštvo, nezaposlenost, delikvencija, kriminalitet i dr.

Camovićka je mladima iz Plava i Gusinja govorila o prevenciji narkomanije kod mladih i koliko  prevencija zauzima primarno mjesto u borbi protiv narkomanije. Da ona predstavlja organizovan sistem mjera i aktivnosti kojima se država, njeni organi kao i svi građani suprotstavljaju ovom društvenom problemu.

,,Aktivnosti zajednice u prevenciji   se sprovode na nivou organizovanih službi u društvu, kroz zakonske norme i preko organizacija koje se bave ovom problematikom.

Aktivnosti u okviru prevencije treba usmjeriti posebno na djecu i adolescente, s obzirom na to da se bolesti zavisnosti pomjeraju prema sve mlađim uzrastima. Da bi se efikasnije suprotstavili problemu narkomanije, u prevenciji trebaju biti uključeni svi segmenti društva: roditelji, škole, zakonodavstvo, policija, zdravstvo i svi moraju imati jedinstveni stav, a to je poruka da je korišćenje droga štetno i opasno”, kazala je Camovićka.

Dosadašnja  iskustva u oblasti tretiranja problema narkomanije pokazala su da se najbolji rezultati postižu ako se politika borbe protiv droga osloni prvenstveno na prevenciju narkomanije, čime se „ruši“ prvi „ stub“ problema, a to je potražnja za narkoticima.

2019-04-06T06:20:53+00:00 6 Aprila, 2019|Aktivnosti, Borba protiv droge i svih oblika zavisnosti, Vaninstitucionalno vaspitanje, obrazovanje i briga za djecu i omladinu|Komentari isključeni za Mladi sa sjevera zajedno protiv narkomanije