O Euromost-u

/O Euromost-u
O Euromost-u 2018-05-19T21:19:46+00:00

Euromost je nevladina i neprofitna organizacija, osnovana 2010. godine. Misija Udruženja je povezivanje ljudi , organizacija i institucija , koji žele zajedno razvijati aktivnosti koje treba da doprinesu cjelokupnom napretku i razvoju društva .

Glavni ciljevi i zadaci Udruženja su:

• Borba protiv korupcije i organizovanog kriminala,demokratizacija društva, evropske integracije,očuvanje životne sredine,istraživačka djelatnost, vaninstitucionalno vaspitanje, obrazovanje i brige za djecu i omladinu, Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti, pobašaljnu statusa i potreba lica sa invaliditetom, razvoju kulture i tehničke kulture , doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti,razvoj civilnog sektora,razvoj medijskog pluralizma
• vaninstitucionalno obrazovanje,osposobljavanje i vaspitavanje članstva, posebno mladih, iz oblasti ekologije , zaštite ljudskih prava , . . .
• razvijanje novih sekcija ili drugih oblika rada i djelovanja i povećanje broja svojih članova
• zastupanje i zaštita interesa članstva u odnosima sa opštinskim organima i drugim institucijama i organizacijama
• zastupanje svog članstva u međunarodnim radio amaterskim organizacijama
• učestvovanje u humanitarnim akcijama, zaštiti čovjekove okoline
• prikupljanje godišnje članarine i obezbijeđivanje sredstava za realizaciju sopstvenih programskih aktivnosti ,kao i sufinansiranje programa drugih organizacija ili pojedinaca,a koji su od koristi za Udruženje i doprinose realizaciji ciljeva i zadataka definisanih ovim Statutom.Pribavljanje i upotreba sredstava mora se zasnivati na zakonima predviđene i dozvoljene način
• organizovanje susreta , konferencija , seminara i drugih manifestacija
• povezivanje sa drugim organizacijama i zainteresovanim društvenim subjektima na nivou Opštine Bijelo Polje , radi objedinjavanja i usaglašavanja planova i aktivnosti od zajedničkog interesa i značaja
• saradnja sa drugim nevladinim organizacijama u zemlji i svijet
• aktivno učešće u procesima definisanja i donošenja politika za mlade i izrade strateških
dokumenata za poboljšanje statusa mladih i njihovo veće društveno angažovanje
• aktivno učešće u procesima Evro-Atlantskih i NATO integracija
dokumenata za poboljšanje statusa mladih i njihovo veće društveno angažovanje
• borba protiv droge i svih oblasti zavisnosti