,,Reintegracija kroz informatičko opismenjavanje i psihološku podršku“

/, Socijalna zaštita I smanjenje siromaštva, Vijesti/,,Reintegracija kroz informatičko opismenjavanje i psihološku podršku“

,,Reintegracija kroz informatičko opismenjavanje i psihološku podršku“

Danas je u prostorijama Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Zatvor Bijelo Polje, potpisan
Memorandum o saradnji, izmedju, nevladine organizacije ,,Euromost“ i Uprave za izvršenje krivičnih
sankcija Zatvor Bijelo Polje.
Memorandum o saradnji su potpisali ispred Euromosta, predsjednik organizacije Almer Mekić i
načelnica Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Zatvor Bijelo Polje Vesna Pavićević.
Potpisivanje Memoranduma o saradnji je nastavak realizacije projekta nevladine
organizacije,,Euromost“ ,,Reintegracija kroz informatičko opismenjavanje i psihološku podršku“, koji
je odobren od strane Komisije Ministarstva pravde za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i
programa nevladinih organizacija u oblasti zaštite i promovisanje ljudskih prava u Crnoj Gori u 2019.
godini.
Kroz projekat će se unaprijediti kapacitet, Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Zatvor Bijelo Polje, u
pogledu infrastrukture, a što bi se ostvarilo kroz uredjivanje i opremanje jedne prostorije.
Nakon uredjivanja prostorije, ista će se opremiti inventarom, kao i računarima i drugim potrebnim
sredstvima, sa čime bi bio ostvaren cilj, modernizacija i nabavka potrebne opreme, za otvaranje novih
i rekonstrukciju starih radionica, kako je predvidjeno i akcionim planom.
Takodje je cilj ojačavanje pristupa tretmanu i rehabilitaciji, a što će se ostvariti, kroz motivacione
razgovore i psihološke intervjue sa psihološkinjom na projektu, koji bi imali za cilj da zatvorenike
upute u ciljeve obuke i da se izvrši procjena psihičkog statusa, svakog pojedinačno i njihova
motivacija za učešće na projektu.
Reintegracija zatvorenika kroz informatičko opismenjavanje, bi se ostvario kroz osnovnu obuku
informatičke pismenosti, a što bi rezultiralo dobijanje ECDL, odnosno, European Computer Driving
Licence (Evropska računarska dozvola) koja je test poznavanja praktičnih veština, onovnih IT
koncepata, koji potvrđuje da osoba koja poseduje ECDL sertifikat, u potpunosti osposobljena za
korišćenje računara i osnovnih programskih aplikacija.
Sertifikat koji će dobiti polaznici obuke, daje im mogućnost da traže posao, nakon izlaska, ne samo u
Crnu Goru, već u sve države EU, gdje je priznat ovaj sertifikat.
Dobijanjem ovog sertifikata će ih ekonomski osnažiti, gdje će ostvariti i bržu reintegraciju u društvu i
brže će doći do posla, a rezultat svega će biti smanjivanje stope povratništva.
Takodje, kroz resocijalizaciju, će se pomoć osudjenim licima, da se vrate u društvenu zajednicu kroz
psihološko osnaživanje, a u cilju njihovog poboljšanja reintegracije u društvu. Ujedno će se osposobiti
da žive društveno usklađenim životom, da normalno i uspješno obavljaju društvene djelatnosti.
Realizacija ovog projekta je jako bitna i za našu organizaciju, jer ćemo kroz realizaciju ovog projekta
pokazati, da smo spremni da realizujemo, sve velike projekte, takodje, ćemo kroz projekat, pokazati i
kapacitet organizacije, što u ljudstvu i stručnom dijelu, što u infrastrukturi i saradnji sa ostalim.

2020-07-21T12:26:51+00:00 26 Novembra, 2019|Aktivnosti, Socijalna zaštita I smanjenje siromaštva, Vijesti|Komentari isključeni za ,,Reintegracija kroz informatičko opismenjavanje i psihološku podršku“