,,Uloga civilnog sektora u razvoj zajednice”

/, Borba protiv korupcije, Borba protiv korupcije, Foto, Ljudska prava, Vijesti/,,Uloga civilnog sektora u razvoj zajednice”

,,Uloga civilnog sektora u razvoj zajednice”

Na inicijativu UOSI ,,Elipsa”, NVO ,,Euromost” I NVO ,,Novi poredak” u Bijelom Polju održan je sastanak zainteresovanih bjelopoljskih nevladinih organizacija  na temu ,,Uloga civilnog sektora u razvoj zajednice”.

Na sastanku je prisustvovalo 15 predstavnika bjelopoljskih NVO, koje su nakon konstruktuvnog dijaloga donijeli zaključke, koji su ovjereni od strane predstavnika prisutnih NVO, a koji se odnose na pravce djelovanja i perspektivu razvoja NVO sektora na svim nivoima.

Budući da je NVO sektor prostor u kome svaki zainteresovani pojedinac i grupa mogu dati svoj doprinos razvoju zajednice na principu partnerstva a ne suparništva sa nosiocima vlasti,  inicijatori sastanka pozivaju sve NVO koji podržavaju donesene zaključke da se pridruže ovoj za sada neformalnoj koaliciji NVO-a u cilju transparentnijeg, dinamičnijeg, prosperitetnijeg rada NVO sektora na dobrobit zajednice, naveli su u saopštenju iz ovih NVO.

  • Kroz istraživanje koje ćemo sprovesti ukazaćemo kako i koje nevladine organizacije su bile “najaktivnije” prilikom raspodjele budžetskih sredstava, sa posebnim osvrtom na vidljivost provedenih a podržanih projektnih i programskih aktivnosti, kako na lokalnom tako i na državnom nivou,
  • Radićemo na povećanju transparentnosti počev od samih procedura, konkursa, kompetentnosti komisije za dodjelu, a kroz ponudu konkretnih prijedloga,
  • Reagovaćemo na sve uočene neregularnosti, ne(na)mjerne propuste i zloupotrebe koje počine svi akteri koji djeluju u NVO sektoru ili vezano za rad ovog sektora, počev od pojedinca (građanina/ke) do lokalnih i državnih organa, ustanova i institucija,
  • Radićemo na umrežavanju svih aktera u oblastima od javnog interesa u cilju izgradnje održivog i sigurnijeg okruženja,
  • Radićemo na afirmaciji civilnog sektora i kroz provođene navedenih zaključaka.

2021-12-01T00:11:23+00:00 30 Novembra, 2021|Aktivnosti, Borba protiv korupcije, Borba protiv korupcije, Foto, Ljudska prava, Vijesti|Komentari isključeni za ,,Uloga civilnog sektora u razvoj zajednice”